Nieuws

Share innovation. Shape tomorrow.

Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Post Thumbnail

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2022’. Deze vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft, tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni namens alle Topsectoren overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

In de vier rapporten over een leven lang ontwikkelen stellen de Topsectoren dat publiek-private samenwerkingen moeten doorontwikkelen tot Learning Communities. Hierin gaan leren, werken en innoveren samen. Camps: “Learning Communities vestigen onze aandacht op drie vormen van leren en hun samenspel: de proactieve vorm waarbij het gaat om het creëren van nieuwe kennis voor nieuwe uitdagingen, en de voorwaardelijke en reactieve vormen, die zorgen voor instroom van werknemers en up-to-date kennis. Het geeft aan dat we buiten onze eigen muren moeten kijken om de juiste partners te vinden, om samen te verder te leren.”

Pilots

De opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van twintig pilots specifiek werden onderzocht door een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren. Dit deden zij samen met meer dan honderd publiek-private partijen. Deze pilots zijn regionale initiatieven die op vernieuwende wijze een leven lang ontwikkelen vormgeven. Hierin komen alle opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo), de werkvloer van bedrijven en diverse sectoren aan bod. Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover: “Topsectoren zien in Learning Communities een effectief instrument waarin werken, leren én innoveren verbonden zijn. Doel is mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.”

Doorbraak

“Uiteindelijk is deze agenda rondom een leven lang ontwikkelen veel breder dan alleen de gezamenlijke topsectoren. Zowel landelijke als regionale partners – onderzoek, onderwijs, overheden en bedrijfsleven – hebben een rol om tot een doorbraak te komen”, aldus Veenman. Huidige en toekomstige uitdagingen, als de energietransitie, tekorten in de zorg en digitalisering, maken dat er nu actie moet worden ondernomen. Veenman: “Ik roep alle betrokkenen op om de passende bijdrage te leveren zodat bestaande, goede voorbeelden uit de praktijk bestendigd en breder ingevoerd kunnen worden.”

Investeringsagenda

De topsectoren geven de aftrap voor deze omslag met een investeringsagenda en onderzoeksagenda. Zij roepen iedereen, regionale en landelijke partners, politiek en beleidsmakers, op om samen de volgende stappen te zetten. Door op slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren. En, door bestaande financieringsregelingen op een creatieve manier geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen.

Downloads

Vragen?

Neem contact op met Coen de Graaf, Program manager Human Capital topsector HTSM, via 088 – 555 43 33 of coen.de.graaf@hightechnl.nl.

Zie ook

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.