ALV 21 juli 2016

Op 28 juni jl. werd een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Op de agenda stond onder andere de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Om dit ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat dit quorum niet werd behaald, werd een extra ALV gehouden op 21 juli om 11 uur op het kantoor van High Tech NL. Deze vergadering had geen quorum, zodat het besluit alsnog geldig kon worden genomen. Kort samengevat zijn de statuten op de volgende punten gewijzigd:
  • vereenvoudiging van de statuten van 13 naar 7 bladzijden, met in acht neming van de wettelijke vereisten (zoals ten minste één ALV per jaar)
  • verwijdering bepaling programmaraad
  • verbetering opzegtermijn lidmaatschap
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.