ALV 14 oktober 2020

De ALV vond online plaats tijdens de High Tech NL Te Gast Bij via een MSTeams-vergadering. Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering stond het wijzigen van de notulen en het huishoudelijk reglement:

  • Wijzigen tarief D-leden naar € 9.500,- per jaar
  • Toevoegen F-categorie voor start-ups

Statutenwijziging

Om deze wijzigingen door te voeren moet minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de 1e ALV op 25 september jl, daar het quorum niet behaald werd, zijn deze punten opnieuw ter stemming gebracht op de extra ingelaste ALV op woensdag 14 oktober jl., voorafgaande aan de ‘Te Gast Bij’ CITC bijeenkomst te Nijmegen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.