ALV 14 juni 2022

Op dinsdag 14 juni jl. heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Vereniging High Tech NL plaatsgevonden.  Op de agenda van de online Algemene Ledenvergadering stond o.a.:

1] Goedkeuring notulen vorige ledenvergadering (Bijlage A)
2] Terugblik & financiën 2021 (Bijlage B)
3] Programma en financiën 2022
4} (Her)benoeming bestuursleden

In overeenstemming met de statuten van Vereniging High Tech NL liep de termijn af van twee bestuursleden:

Dennis Schipper, namens categorie C
(Grote bedrijven; jaaromzet < 500 mio euro / Zuid-Oost Nederland)

Martine Zegers, namens categorie A
(Kleine bedrijven; tot 25 FTE en jaaromzet < 5 mio euro / West-Noord Nederland

Beide bestuursleden hadden te kennen gegeven dat ze bereid zijn om in een volgende termijn zitting te nemen.

 

 

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.