ALV 11 juli 2019

Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering staat het volgende onderwerp:

  • Integratie BC Semi NL en daaraan gekoppeld wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Kort samengevat zullen de statuten op de volgende punten wijzigen:

  • Uitbreiding van het bestuur naar zes personen
  • Samenstelling bestuur is een evenwicht tussen relevante technologieachtergrond, omvang en regio in plaats van categorie A, B, C, D en E

Statutenwijziging

Om de statutenwijziging en vernieuwde huishoudelijk reglement ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat dit quorum niet werd behaald, werd een extra ALV gepland op 11 juli op het kantoor van High Tech NL.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.