Voor en door leden

ALV 28 juni 2016

Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering stonden de volgende onderwerpen: 

  • terugblik op de resultaten 2015;
  • decharge bestuur en gevoerde beleid;
  • visie en plannen voor 2016 en verder; 
  • voordracht nieuwe bestuursleden; 
  • vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement.

 

Documenten

 

Statutenwijziging

Om de statutenwijziging en vernieuwde huishoudelijk regelement ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat dit quorum niet werd behaald, is een extra ALV gehouden op 21 juli 2016 op het kantoor van High Tech NL. 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail