High Tech NL: voor en door leden

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van vereniging High Tech NL. Medewerkers van leden en associates zijn welkom deze jaarlijkse vergadering bij te wonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV ontvangen alle contactpersonen een uitnodiging en komen de stukken op de website te staan. 

 

Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering van 2019 vindt plaats op donderdag 20 juni. Deze ALV wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan Nedinsco in Venlo. Binnenkort kunt u hier de stukken voor de ALV 2019 inzien.

 

Ledenvergadering 2018

De ledenvergadering van 2018 vond plaats op donderdag 21 juni. Deze ALV werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan DEMCON in  Enschede. Bekijk hier de stukken van de ALV 2018.

 

Ledenvergadering 2017

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2017 stond onder andere een toelichting op de verschillende roadmap sessies en de verschillende topics, waaronder Holland Robotics, waarvoor High Tech NL acitiviteiten verricht. Op financieel gebied is in 2017 een veiligheidsmarge opgenomen, om gecancelde opdrachten en/of projecten mee op te vangen. Bekijk hier de documentatie van 28 juni 2017

 

Stemrecht

Alleen officiële vertegenwoordigers van leden hebben stemrecht en kunnen daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het is mogelijk iemand te machtigen om namens de organisatie te stemmen, indien de officiële vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. Dat kan iemand van de eigen organisatie zijn of van een ander High Tech NL lid. Hiervoor dient een machtigingsformulier gebruikt te worden, zie dit voorbeeld. Mocht u niet weten wie de officiële vertegenwoordiger is van uw organisatie, bel dan naar 088 - 555 43 33 of stuur een e-mail naar ....

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail