Kennis en instrumenten voor Human Resource Management

Kenniscentrum op gebied van mensen in de techniek

High Tech NL heeft de kennis in huis en biedt de juiste instrumenten om inhoud te geven aan Human Resource Management op basis van onderzoek en ervaring

Human Resource Management kent vele aspecten. Thema’s als ‘leren en ontwikkelen in iedere fase van de loopbaan’, ‘de aantrekkelijkheid van de Nederlandse hightech industrie voor internationals’ en ‘de competenties van de CEO van morgen’ zijn een greep uit de onderwerpen waar High Tech NL wetenschappelijk onderzoek op initieert, regisseert en begeleidt. Daartoe wordt intensief samengewerkt met professoren en studenten van de Maastricht University, de TU Eindhoven en de Universiteit van Utrecht. Deze onderzoeken leveren kennis, inzicht en publicaties op die voldoende aangrijpingspunten bieden om concreet gebruik van te maken.

Contactpersoon: Willem Endhoven

Delen: