Jaarlijks onderzoek schetst beeld van internationale activiteiten technologische industrie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Export is voor de Nederlandse technologische industrie van groot belang. FME voert daarom ieder jaar het onderzoek Internationaal Ondernemen uit. High Tech NL is een branchevereniging van FME en wij vinden het belangrijk dat de hightechsector een duidelijke stem heeft in dit onderzoek. Daarom riepen wij onze achterban op hieraan mee te werken.

Onderzoek draagt bij aan betere dienstverlening

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een verdere verbetering van de door FME en branches aangeboden dienstverlening. Bovendien zijn de uitkomsten belangrijke input voor de belangenbehartiging op onderwerpen als exportbeleid, handelsbelemmeringen, overheidsondersteuning en exportfinanciering.

Nederland op de kaart

Op 25 juli 2016 verscheen het Onderzoek Internationaal Ondernemen 2016, een overzicht van de internationale activiteiten van de technologische industrie. Uit het rapport blijkt de toewijding van de industrie aan het op de kaart zetten van Nederland in het buitenland en optimisme voor de toekomst.

Buitenlandse handelspartners

De technologische industrie is als exporterende sector de drijvende kracht van de Nederlandse economie. De producten en diensten van deze bedrijven worden verkocht over de gehele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de omzet van de bedrijven uit de technologische industrie komt uit export naar gemiddeld 21 landen. De top drie van exportlanden: Duitsland (61%), België (36%) en Verenigd Koninkrijk (33%).

Handelsbarrières en knelpunten

Zakendoen over de grens gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. Nederlandse bedrijven ondervinden vooral handelsbarrières en knelpunten in landen buiten de Europese Unie, zoals China, Brazilië, Rusland en de Verenigde Staten. Invoerbelemmeringen en douaneprocedures zijn het grootste knelpunt voor internationaal ondernemen.

Lees het persbericht van FME en download het rapport

Delen: