Oproep kandidaten voor bestuursfunctie High Tech NL

Bestuursleden van High Tech NL worden voor 3 jaar benoemd; omdat de huidige bestuursleden tegelijk benoemd zijn, is er een roulatieschema opgesteld:

 • 2021:
  Paul van Attekum [namens de D-leden, regio Zuid]
  Tim Tiek [namens de B-leden, regio Oost]
 • 2022:
  Martine Zegers [namens de A-leden, regio West]
  Dennis Schipper [namens de C-leden, regio Oost]
 • 2023:  
  Charles Smit [namens de B-leden regio Oost]
  Tom van der Horst [namens de E-leden, regio West]

Voor 2021 komen er twee posities vrij:

 • Paul van Attekum [namens de D-leden, regio Zuid]
 • Tim Tiek [namens de B-leden, regio Oost]

Bij opvolging van bestuursleden, voorkeur om huidige mix in achtergronden te behouden: type lidmaatschap [A t/m F], type industrie en spreiding over Nederland.
Kandidaten die passen bij een van deze profielen worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.
De huidige twee bestuursleden hebben aangegeven zich ook herkiesbaar te stellen.

Voor meer informatie en/of kandidaatstelling stuur een e-mail naar Willem Endhoven, Office Director: willem.endhoven@hightech.nl

De sluitingsdatum van deze posities is op 19/5/2021 om 12.00 uur.

Naar overzicht
Delen: