High Tech NL en TNO slaan handen ineen

Innovatie en samenwerken; de motor voor de toekomst!

Onlangs hebben High Tech NL en TNO een intentieverklaring getekend en daarmee een intensieve samenwerking met ‘inkt’ bezegeld. Samen willen de partijen het netwerk verbinden en de samenwerking versterken. Waarbij High Tech NL helpt bij het vormen van consortia en TNO het voortouw neemt in projecten. De focus ligt met name op:

  • Smart Industry (inclusief robotica en digitalisering van de keten)
  • Energietransitie en circulariteit
  • Flexibele electronics (sensors en integratie)
  • Photonics
  • En op die topics waar hightech MKB ondernemers ambities hebben en TNO een technologische bijdrage kan leveren

Speciaal voor de samenwerking met MKB is er de mogelijkheid van het technologie cluster. Wanneer een aantal bedrijven samen een innovatievraag hebben en waar TNO relevante kennis heeft opgebouwd om die vraag te beantwoorden, kan er een technologie cluster worden opgezet. High Tech NL helpt bij het vormen van zo’n technologie cluster. Wanneer 5 MKB bedrijven ieder 2.000 euro inleggen voor het technologie cluster, kan TNO een bijdrage leveren van 40.000 euro. Zo is het mogelijk om met minimale middelen toch heel interessant project te doen.

Daarnaast is het ook mogelijk voor MKB bedrijven om laagdrempelig een technische hulp vraag te stellen aan High Tech NL en TNO.

Geïnteresseerd en ook innovatief samenwerken aan de toekomst? Of een technische vraag? Neem dan contact op met:

Aart Willem Benschop, Manager MKB, TNO Industry: aart_willem.benschop@tno.nl
en/of Femke Roos, Innovatie Makelaar, High Tech NL: femke.roos@Hightechnl.nl

Naar overzicht
Delen: