High Tech NL en BC SEMI NL

High Tech NL en BCSEMI NL hebben de intentie uitgesproken voor een nauwere samenwerking in de nabije toekomst. De eerste stap in deze samenwerking is het openstellen van de wederzijdse ledenbijeenkomsten voor de leden van zowel High Tech NL en BC SEMI NL. 

Wij hopen u te begroeten bij een van onze volgende bijeenkomsten.

— English —

High Tech NL and BCSEMI NL have expressed the intention to work more closely together in the near future. The first step in this collaboration is to open up the membership meetings of both clusters for all members of BCSEMI NL and High Tech NL.

We hope to meet you on one of our next Membership Meetings.

Naar overzicht
Delen: