Eindhoven Engine OpenCall 2020

In deze call kunnen consortia projectvoorstellen indienen voor nieuwe projecten die leiden tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van hightechsystemen, gezondheidszorg, energie, mobiliteit en/of veiligheid.

Een belangrijk aspect binnen de Eindhoven Engine Innovation projecten is de co-locatie in het Eindhoven Engine gebouw en de samenwerking met studenten.

De call is vooral interessant voor onderzoekers en ondernemers in verschillende disciplines als techniek en sociale- en gedragswetenschap van zowel het bedrijfsleven als onderwijsinstellingen.

Deadlines

  • Notification deadline: 7 mei 2020 tot 17.00*
  • Application deadline: 4 juni 2020 tot 17.00 uur
  • Projectselectie: 10 juli 2020

Let op: er geldt een extra stap. Proposals moeten voor 7 mei aangemeld zijn  (zie call page). De deadline voor het indienen zelf is 4 juni. Zonder notificatie is geen aanmelding mogelijk.

Meer informatie

Naar overzicht
Delen: