Eerste oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben begin april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS).

Meer informatie

Naar overzicht
Delen: