Wageningen University & Research

‰Û÷To explore the potential of nature to improve the quality of life.‰Ûª

Dat is de missie van Wageningen University & Research (www.wur.nl), een kennisinstelling die binnen het domein ‰Û÷gezonde voeding en leefomgeving‰Ûª niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Wageningen University & Research doet wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en heeft een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Tevens leidt zij de professionals op die in de nabije en verre toekomst voor doorbraken in kennis en technologie gaan zorgen.

Agro Food Robotics (www.agrofoodrobotics.nl), een cluster van samenwerkende groepen binnen Wageningen University & Research geeft invulling aan die missie door het inzetten van high-tech, sensing en robotica. Dit cluster heeft als doel kennis en technologie te ontwikkelen voor de agro-food industrie. Agro Food Robotics is actief in de gehele agro-food keten beginnend bij phenotyping technologie voor plantenveredeling, via computer vision en robotica voor op het primaire bedrijf tot en met technologie voor sorteren, verpakken en verwerken van agro-food producten in het naoogst traject. Met haar expertise bedient het cluster de domeinen glastuinbouw, akkerbouw en veehouderij. Door haar inbedding binnen Wageningen University & Research, worden de technologische kennis en oplossingen ondersteund door kennis van onder andere plant, dier, bedrijfseconomie, IT, logistiek en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologie.

Agro Food Robotics heeft een groot netwerk met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijfsleven in binnen en buitenland en ondersteunt daarmee de leidende rol van Nederland wereldwijd in het veld van technologie voor de agro-food keten.

Wageningen University & Research, hoofdgebouw
Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen

Website:åÊwww.wur.nlåÊ/ www.agrofoodrobotics.nl
Telefoon: +31 (0)317 – 480 100

E-lid
Terug naar overzicht
Delen: