Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health en High Tech.

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

Business development

Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

Capital

Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NLåÊondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten.

International

Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een zachte landing in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we bidbook-presentaties en fact finding trips op maat; organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven
toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

Oost NL
Laan van Malkenschoten 40
Postbus 1026
7301 BG Apeldoorn

Website:åÊwww.oostnl.nl
Telefoon: 088 – 667 01 00

Associates
Terug naar overzicht
Delen: