DoMicro BV

DoMicro BV is een start-up bedrijf gericht op het ontwikkelen van fabricagetechnologie voor flexibele hybride electronica. Op basis van additieve digitale techniek (inkjet printing) en integratie van verschillende fabricagetechnieken in het micronbereik, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor in het bijzonder prototypes, kleine series en pilot productie voor speciale toepassingen.
Denk daarbij aan draadloze sensoren met geÌøntegreerde voeding en rekenkracht, microfluÌødische analysefuncties in Lab-on-Chip, het aanbrengen en toepassen van electronische functionaliteit in 3D geprinte objecten of bijvoorbeeld direct geprinte weerstanden, condensatoren of diodes. Met micro-assemblage van naakte chips op direct aangebrachte circuits is integratie van electronische functionaliteit mogelijk zonder de standaard en separate opbouw van electronica bestaande uit chips, componenten en soldeerprocessen op een PCB.

Deze integratie van fabricageprocessen wordt ondersteund in een productiesysteem genaamd ‰Û÷Micro Device Fab‰Ûª. Door geautomatiseerde procesafloop en substraathandling is een constant, repeterend, betrouwbaar en omgevingszuiver proces te garanderen. Hiermee is een geleidelijke overgang mogelijk tussen de initÌøele speur- en ontwikkelingsfase naar industrialisatie en volumeproductie. De Micro Device Fab biedt de mogelijkheid om snelle ontwikkelstappen te zetten, het intellectueel eigendom te beschermen en integrale kosten te verlagen. DoMicro ontwikkelt daarbij de technologiereceptuur, realiseert de systeemarchitectuur en kan desgewenst ook kleine serieproducties ter hand nemen.

DoMicro BV
Luchthavenweg 10
5657 EB Eindhoven
www.domicro.nl

Contactpersoon:
Marcel Grooten, Managing Director
Telefoon: +31 40 258 1661
E-mail: m.grooten@domicro.nl

A-lid
Terug naar overzicht
Delen: