Innovatie Attaché Netwerk

Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de Nederlandse topsectoren in hun internationale R&D- en innovatie-ambities. De innovatie attachés werken vanuit ambassades en consulaten in 15 landen om de Nederlandse concurrentiekracht op de langere termijn te versterken. Het gaat daarbij om 'economische diplomatie' in technologie en kennis, het signaleren van kansen voor onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking (R&D) en het gezamenlijk innoveren. Per land zijn de focusgebieden voor de Nederlandse hightechsector aangemerkt.

 

Marc Hendrikse, lid Topteam HTSM: "Overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen om de Nederlandse toppositie te behouden en uit te bouwen. Het IA-netwerk koppelt technische kennis aan inzicht in de lokale markten, dit is van onschatbare waarde." 

 

Bart Sattler, Coördinator van het IA-netwerk: "We zijn trendwatcher, vraagbaak en matchmaker voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Omdat onze innovatie attachés in de 15 meest innovatieve landen aanwezig zijn, kunnen wij bij uitstek scouten naar nieuwe ontwikkelingen die interessant zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen en hen met belangrijke buitenlandse partijen in contact brengen." 

 

Publicatie IA-netwerk: Overview topsector HTSM

Het IA-netwerk heeft een bloemlezing gepubliceerd over internationale trends en ontwikkelingen uit de landen waar innovatie attachés zijn gestationeerd. De innovatie attachés hebben aan de hand van de prioriteiten in Nederland bondige overzichten per land geschreven. Ze besteden aandacht aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en het overheidsbeleid in hun land. De nadruk ligt op vier thema’s uit de HTSM sector: Automotive, Health, Fotonica en Space.


Download hier de HTSM special 2017 van het Innovatie Attaché Netwerk

 

Meer informatie over het IA-netwerk

Bekijk hier een filmpje over de dienstverlening van de innovatie attachés.

 

Meer informatie over het Innovatie Attaché Netwerk op www.ianetwerk.nl

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail