iHRD vindt zijn weg in de praktijk

Make it in the Netherlands

Te weinig buitenlandse studenten starten hun loopbaan in Nederland. Om dat percentage te verhogen, liet minister Bussemaker van OC&W door de SER het plan ‘Make it in the Netherlands’ opstellen. High Tech NL haakt in op een van de actielijnen uit dit plan en presenteert het concept iHRD. Een methode voor scholen en bedrijven om studenten en startende medewerkers aan Nederland te binden.

Make it in the Netherlands

Op Nederlandse hogescholen en universiteiten studeren jaarlijks zo’n 38.000 buitenlandse studenten. 70% van hen geeft aan graag hun loopbaan in Nederland aan te vangen. Slechts 27% doet dit ook daadwerkelijk. Het belang van buitenlandse studenten voor de economie van Nederland is dermate groot dat dat percentage omhoog moet. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen heeft hiertoe in november 2013 het plan ‘Make it in the Netherlands’ laten opstellen. Dit plan kent een aantal actielijnen. Eén daarvan is een concept om buitenlandse studenten reeds voor het afronden van hun studie vertrouwd te maken met de Nederlandse cultuur én met werkgevers in de regio. RVO – de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – gaf in april 2014 de opdracht aan High Tech NL om dit concept te ontwikkelen. Op 7 juli 2014 vond de presentatie van iHRD plaats te ‘s-Hertogenbosch.

Intervisie

iHRD staat voor international (individual) Human Resource Development guide. Het is een reeks intervisiemomenten die idealiter twee jaar voor het behalen van het diploma aanvangt. De intervisiegroepen bestaan uit “peers” – gelijken- die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat ze buitenlandse studenten zijn. Er zijn drie intervisiemomenten per jaar. Ieder van deze momenten heeft een eigen thema dat past in de studiefase waarin men zich bevindt. Tijdens de studie sluiten relevante werkgevers uit de regio zich hierbij aan. Zij pakken de intervisie op met startende, hoogopgeleide, medewerkers. Ongeacht of zij van buitenlandse of Nederlandse afkomst zijn. Daarmee is dit model tevens een springplank naar de introductiefase en persoonlijke ontwikkeling van nieuwe medewerkers.

Academische basis

High Tech NL heeft ten behoeve van de totstandkoming nauw samengewerkt met Interlect, onder meer gespecialiseerd in het geven van taaltrainingen aan internationale kenniswerkers in een nieuwe culturele setting. Diverse hogescholen en universiteiten zijn intensief betrokken bij het proces, evenals het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Het voorwoord is geschreven door Prof. Dr. Andries de Grip van het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) en Dr. Simon Beausaert van de Maastricht University (Vakgroep Management of Learning). “De innovatieve manier waarop ze (de makers red.) scholen en bedrijven dichter bij elkaar brengen is bewonderenswaardig. Het (iHRD) stelt iedereen in staat om samen te blijven werken aan het versterken van de Human Capital agenda’s van de topsectoren, waardoor de doelstellingen gerelateerd aan het ‘Make it in the Netherlands-programma’ kunnen worden gerealiseerd.”

My iHRD

Het iHRD concept is uitgewerkt in drie gidsen: Route +31 (1) beschrijft de onderbouwing en de praktische aanpak, de iHRD toolkit (2) presenteert tien stukken gereedschap om mee te beginnen en My iHRD (3) is een individueel logboek waarin kandidaten hun persoonlijke ontwikkeling optekenen. Hella van ’t Hof verzorgde de illustraties en creëerde student Pavel, die als een rode draad door het programma loopt. Bekijk hier een voorbeeldpagina.

Aan de slag met iHRD

iHRD is te gebruiken door hogescholen en universiteiten die werken met buitenlandse studenten. Tevens is iHRD inzetbaar voor bedrijven als introductiemethode voor startende hoger opgeleide medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling, ongeacht hun achtergrond. High Tech NL en Interlect bieden een introductieworkshop aan voor scholen en bedrijven die interesse hebben in iHRD. Organisaties die vervolgens aan de slag willen gaan met iHRD kunnen een uitgebreidere training volgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen de Graaf, Program Manager Human Capital, via coen.de.graaf@hightechnl.nl of 088 – 555 43 33. 

iHRD vindt zijn weg in de praktijk

Het iHRD concept is inmiddels op Fontys Hogeschool in Eindhoven van start gegaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Lees het verslag ‘iHRD vindt zijn weg in de praktijk’.

Delen: