Een leven lang ontwikkelen

Bedrijf en onderwijs

De Human Capital agenda’s High Tech NL, topsector HTSM en programmabureau Smart Industry versterken elkaar. Zo is het thema ‘leven lang ontwikkelen’ een belangrijke prioriteit, onder meer in de sectoren Techniek & ICT.

In een wereld vol nieuwe innovatieve technologieën is permanente ontplooiing van medewerkers een must. Maar hoe blijf je een leven lang ontwikkelen, met plezier? Wat moet er veranderen in de opleidingsinfrastructuur en binnen bedrijven?

Vierluik ‘Learning Communities 2018-2022’

Een veranderende arbeidsmarkt, maatschappelijke uitdagingen en economische groei vragen om innovatie. Publiek-private samenwerkingen moeten doorontwikkelen tot Learning Communities, waarin leren, werken en innoveren samengaan. In het vierluik ‘Learning Communities 2018-2022’ onderzocht een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren de opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van twintig pilots. Dit deden zij samen met meer dan honderd publiek-private partijen. Alle opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo), de werkvloer van bedrijven en diverse sectoren komen hierin aan bod. Lees meer over het vierluik ‘Learning Communities 2018-2022’.

Onderzoek naar een leven lang ontwikkelen in de sector techniek & ICT

In opdracht van programmabureau Smart Industry en onder begeleiding van High Tech NL onderzochten zes studenten van Maastricht University hoe binnen de sector techniek & ICT concreet invulling kan worden gegeven aan de behoefte om individueel, on demand en just-in-time te kunnen leren. Ook keken zij naar de vraag hoe de rol van de docent verandert in die van learning coach wanneer niet de traditionele klas vertrekpunt is maar de individuele leervraag.

Het rapport Lifelong learning in the technology sector downloadt u in de publicatielijst hieronder. Het Platform Bèta Techniek schreef over het onderzoek in hun nieuwsbrief Connect, eveneens hieronder te downloaden.

Smart Industry, new skills

Wat betekent smart industry voor onderwijs en bedrijfsleven? Bekijk hieronder het filmpje.

Delen: