Holland Lifescience Technologies

High Tech NL ziet interessante innovatie- en business kansen voor de Nederlandse hightechsector. Eén van de interessante gebieden is Lifescience Technologies. High Tech NL geeft daarom extra aandacht aan dit domein, via het cluster Holland Lifescience Technologies. Zo kunnen de leden van High Tech NL op de hoogte blijven van dit interessante werkveld, en hun expertise inzetten in deze opkomende nieuwe markt.

Kansen voor de High Tech: Biomedische Productie

  • Nederland heeft een goede kennisbasis op het gebied van biotech en lifesciences. Nederlandse researchers hebben een significante voorsprong op andere landen en in de wetenschappelijke labs is er al heel veel mogelijk.
  • Nu is het zaak om op te schalen en nieuwe waardeketens te smeden. Daar is High Tech Equipment voor nodig. Voortbouwend vanuit de verworven sterktes uit de semicon industrie, kan het hightech ecosysteem hier een heel waardevolle rol vervullen.
  • Door het creëren van de condities voor nieuwe lifescience business en het oplijnen van partners in de waardeketen, kunnen we van lab naar fab.
  • Biomedische productietechnologie gaat echt over high value prodution. Zeer interessant als markt dus. En middels deze innovaties dragen we bij aan de kwaliteit van leven.

Aantrekkelijke toepassingsgebieden
Experts geven aan dat op het gebied van Biomedische productie opschaling de combinatie van hightech buildingblocks en biologische buildingblocks de toekomst is. Denk bijvoorbeeld aan een draagbare kunstnier in plaats van dialyse in de kliniek. Of denk aan personalised medicine: het gebruiken van patiënt specifieke cellen op een chip om te testen of een bepaald medicijn geschikt is voor deze patiënt. Dan kun je kosten besparen, en de patiënt een betere kwaliteit van leven geven.

Een sneak peak in de kansen van lifescience:

  • Lab on Chip maakt het mogelijk om ‘point of care’ toepassingen te maken. Dan kun je thuis of bij de huisarts een testje doen, in plaats van dat je naar een kliniek moet of een sample naar een laboratorium moet sturen. Daardoor weet je als patiënt snel waar je aan toe bent, en kan de behandeling gericht worden gestart. Het is ook voor preventie erg interessant, doordat je in een vroeg stadium zaken kunt opsporen.
  • Organ on chip is ook erg interessant. Op een klein plaatje met kleine kanaaltjes kun je cellen laten groeien, waarmee je een soort klein model hebt van een orgaan – of een aantal organen – op een chip van een paar millimeter. Dit is erg interessant voor onderzoek naar nieuwe medicijnen, en kan daarnaast een deel van de dierproeven vervangen. Organ on chip is ook een enabler voor personalised medicine.
  • Artificial Tissue en Organs is een volgende interessante roadmap. Het lichaam heeft hele mooie organen met specifieke functies. Wanneer de nieren niet goed werken, geeft dat heel vervelende complicaties voor de patiënt. Nu moeten patiënten daarom een aantal keer per week een aantal uur gedialyseerd worden. Dat is erg vervelend voor de patiënt, en duur voor ons als samenleving. De behandeling kost geld, en de persoon ik kwestie kan niet veel anders dan wachten. Wanneer een draagbare kunstnier in de markt komt, is dat echt een game changer. En op termijn is een in-body oplossing waarschijnlijk ook mogelijk.

Het begint allemaal met de productie van stamcellen…
Met stamcellen is er heel veel mogelijk. In het lichaam kunnen ze veel goeds doen. En ook daarbuiten kunnen ze worden ingezet op bijvoorbeeld Organ on Chip modellen. Stamcellen kunnen onder andere worden ingezet bij hartfalen, leverfalen, parkinson en oncologie. Veel mensen kunnen hier baat bij hebben. Het gaat dan ook over een multibillion market met een double digit growthrate.

Met behulp van speciale High Tech Equipment is het mogelijk om deze iPSC stamcellen te produceren. Een enorme kans voor het high tech ecosysteem.

Innovatieve hightech oplossingen
High Tech NL is momenteel bezig innovatie aan te jagen in dit lifescience domein. High Tech bedrijven kunnen een enorme boost geven aan het ecosysteem, en zorgen dat we echt van lab naar fab kunnen gaan.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met:
Willem Endhoven | Managing Director High Tech NL, 088 – 555 43 33 of 06 – 270 556 20

 

Delen: