Vraag voor 1 september MIT aan voor uw R&D-samenwerkingsproject

Innovatieve mkb-ers kunnen nog tot 1 september een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject bij de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. 

 

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. Één van de mkb-ondernemers kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. 

Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen.

 

Lees meer over MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

 

Quickscan / projecttoets

De ervaring leert dat niet alle aanvragen aan de criteria voldoen. Wilt u weten of uw projectidee voor een R&D-samenwerkingsproject past binnen de MIT-regeling, dan kunt u door RVO.nl een quickscan laten uitvoeren. Ga hiervoor naar de website van RVO.nl en download het projecttoetsformulier (onderaan).

Bron: Holland High Tech

Naar overzicht
Delen: