Strategische beurzen HTSM in 2017

De Nederlandse hightechsector concurreert op mondiale schaal. Er liggen volop kansen in het buitenland voor Nederlandse hightechinnovaties, toepassingen, onderzoek en diensten. Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid vergroot het internationale succes van de Nederlandse hightechsector in het buitenland. 

Voor een aantal product-marktcombinaties in de hightechsector zijn internationale beurspresentaties de ideale manier om in een korte periode een breed publiek te bereiken. Het internationaliseringsteam HTSM heeft een lijst gemaakt met beurzen waar in 2017 extra aandacht naar uitgaat, omdat deze goed aansluiten bij de internationaliseringsstrategie.

 

Holland High Tech en diverse partners (zoals High Tech NL) organiseren gezamenlijke activiteiten op deze strategische beurzen. Een overzicht van de strategische beurzen in 2017 vindt u op de pagina Strategische beurzen HTSM

Naar overzicht
Delen: