Kennis en expertise gedeeld in standaardwerk voor beroepsopleidingen

Onlangs is bij Uitgeverij Van Gorcum het standaardwerk ‘Tussen opleiding en beroepspraktijk’ verschenen. High Tech NL heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd.

High Tech NL voert een actief programma uit op het terrein van Human Capital. Daarin wordt expertise beschikbaar gesteld aan de leden en worden er concrete programma’s uitgevoerd op gebieden als instroombevordering, employers branding, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, internationale kenniswerkers en employability. De Human Capital Agenda van topsector HTSM wordt vanuit High Tech NL uitgevoerd en er is een directe aansluiting op de activiteiten van het Programmabureau Smart Industry.

Om in kennis en expertise te kunnen groeien werkt High Tech NL nauw samen met toonaangevende partijen in de markt. Zo is onlangs bij Uitgeverij Van Gorcum het standaardwerk op het gebied van beroepsopleidingen ‘Tussen opleiding en beroepspraktijk’ verschenen. High Tech NL heeft daaraan actief bijgedragen. U vindt het boek in de webwinkel van Uitgeverij Van Gorcum.

 

High Tech NL deelt ook kennis en ervaring met andere expertisecentra zoals de KPC Groep uit ’s-Hertogenbosch. Zie daarvoor het volgende blog: www.lerenverbinden.nl

Naar overzicht
Delen: