Drie miljoen voor regeling innovatie-prestatie-contracten (IPC)

Regeling voor MKB-ondernemers die samenwerken aan innovatie

Vanaf 8 oktober 2015 komt drie miljoen beschikbaar voor de regeling innovatieprestatiecontracten (IPC). Omdat het om een generieke regeling gaat, kunnen alle MKB-ondernemingen hiervan gebruik maken en niet alleen uit de topsectoren.

Wat is een IPC-project?

In een IPC-project werkt een groep van tien tot twintig MKB-ondernemers samen aan innovatie. Per deelnemer bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000. De groep wordt begeleid door een IPC-penvoerder. Vaak is dat een brancheorganisatie. Deze IPC-penvoerder ontvangt per MKB-deelnemer € 3.000 subsidie. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in een IPC-project centraal.

Wie het eerst komt…

Bij deze regeling geldt dat aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. De periode om IPC-projecten in te dienen loopt van 8 oktober tot en met 5 november 2015.

Meer weten over deze regeling?

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland. Op de website vindt u meer informatie over de IPC-regeling.

Naar overzicht
Delen: