ALV 25 september 2020

Voor en door leden

De ALV vindt online plaats via een MSTeams-vergadering. Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering staat het  wijzigen van de notulen en het huishoudelijk reglement:

  • Wijzigen tarief D-leden naar € 9.500,- per jaar
  • Toevoegen F-categorie voor start-ups

Statutenwijziging

Om deze wijzigingen door te voeren moet minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de vergadering. Indien dit quorum op vrijdag 25 september niet behaald wordt, zullen deze punten opnieuw ter stemming worden gebracht op een extra ingelaste ALV op woensdag 14 oktober a.s. in de namiddag, voorafgaande aan de ‘Te Gast Bij’ CITC bijeenkomst te Nijmegen.

Delen: