ALV 14 oktober 2020

Voor en door leden

De ALV vond online plaats tijdens de High Tech NL Te Gast Bij via een MSTeams-vergadering. Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering stond het wijzigen van de notulen en het huishoudelijk reglement:

  • Wijzigen tarief D-leden naar € 9.500,- per jaar
  • Toevoegen F-categorie voor start-ups

Statutenwijziging

Om deze wijzigingen door te voeren moet minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de 1e ALV op 25 september jl, daar het quorum niet behaald werd, zijn deze punten opnieuw ter stemming gebracht op de extra ingelaste ALV op woensdag 14 oktober jl., voorafgaande aan de ‘Te Gast Bij’ CITC bijeenkomst te Nijmegen.

Delen: