ALV 23 juni 2020

Voor en door leden

De ALV vond – vanwege de Corona-maatregelen – online plaats via een MSTeams-vergadering. Op de agenda van deze (korte) Algemene Ledenvergadering stond o.a.:

  • terugblik op de resultaten 2019;
  • financiële rapportage 2019;
  • programma en financiën 2020/2021.

Presentatie TNO

De online ALV combineerden wij met een presentatie van Arnaud de Jong | Managing Director TNO Industry.

Statutenwijziging

Om de statutenwijziging en vernieuwde huishoudelijk reglement ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden online aanwezig zijn.

Delen: