Algemene ledenvergadering

High Tech NL: voor en door leden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van vereniging High Tech NL. Medewerkers van leden en associates zijn welkom deze jaarlijkse vergadering bij te wonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV ontvangen alle contactpersonen een uitnodiging en komen de stukken op de website te staan. 

Ledenvergadering mei 2021

Op donderdag 20 mei 2021 vond de jaarlijkse ALV plaats. Deze ALV werd gecombineerd met een online Technolution. Bekijk hier de stukken voor de ALV mei 2021.  

Tweede Ledenvergadering oktober 2020

Op woensdag 14 oktober jl. vond er een tweede Algemene Ledenvergadering plaats, waarin het wijzigen van de notulen en de statuten opnieuw ter stemming werd gebracht. Deze ALV werd gecombineerd met een online ‘Te Gast bij CITC’. Bekijk hier de stukken voor de tweede ALV oktober 2020.

Ledenvergadering september 2020

Op vrijdag 25 september a.s. vond er een ALV plaats in verband met wijzigingen van de notulen en de statuten. Bekijk hier de agenda voor de ALV september 2020. 

Ledenvergadering 2020

De ledenvergadering van 2020 vond plaats op dinsdag 23 juni middels een webinar. Deze ALV combineerde High Tech NL met een online lezing van TNO. Bekijk hier de stukken voor de ALV 2020.

Tweede Ledenvergadering 2019

Op 11 juli vond op het kantoor van High Tech NL de tweede Algemene Ledenvergadering plaats, waar het wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement opnieuw ter stemming werd gebracht. Bekijk hier de stukken voor de tweede ALV 2019.

Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering van 2019 vond plaats op donderdag 20 juni. Deze ALV werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan Nedinsco in Venlo. Bekijk hier de stukken voor de ALV 2019. Omdat voor het wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement niet het vereiste quorum behaald werd, werd een tweede Algemene Ledenvergadering ingelast op 11 juli 2019 om 11.00 uur op het kantoor van High Tech NL.

Ledenvergadering 2018

De ledenvergadering van 2018 vond plaats op donderdag 21 juni. Deze ALV werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan DEMCON in  Enschede. Bekijk hier de stukken van de ALV 2018.

Ledenvergadering 2017

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2017 stond onder andere een toelichting op de verschillende roadmap sessies en de verschillende topics, waaronder Holland Robotics, waarvoor High Tech NL acitiviteiten verricht. Op financieel gebied is in 2017 een veiligheidsmarge opgenomen, om gecancelde opdrachten en/of projecten mee op te vangen. Bekijk hier de documentatie van 28 juni 2017

Stemrecht

Alleen officiële vertegenwoordigers van leden hebben stemrecht en kunnen daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het is mogelijk iemand te machtigen om namens de organisatie te stemmen, indien de officiële vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. Dat kan iemand van de eigen organisatie zijn of van een ander High Tech NL lid. Hiervoor dient een machtigingsformulier gebruikt te worden, zie dit voorbeeld. Mocht u niet weten wie de officiële vertegenwoordiger is van uw organisatie, bel dan naar 088 – 555 43 33 of stuur een e-mail naar roxanne.van.der.geest@hightechnl.nl.

Delen: