High Tech NL: voor en door leden

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van vereniging High Tech NL. Medewerkers van leden en associates zijn welkom deze jaarlijkse vergadering bij te wonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV ontvangen alle contactpersonen een uitnodiging en komen de stukken op de website te staan. 

 

ALV 2017

De ledenvergadering van 2017 vond plaats op woensdag 28 juni. Deze ALV wordt gecombineerd met een bedrijfbezoek aan ASML in het kader van de reeks High Tech NL te gast bij...

 

Notulen en bijbehorende stukken

 

Ledenvergaderingen 2016

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 stond onder andere de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Om dit ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat dit quorum niet werd behaald, is een extra ALV gehouden op 21 juli. Hiervoor hoefde geen quorum worden behaald. Kijk voor de stukken bij de documentatie van 21 juli 2016

 

Stemrecht

Alleen officiële vertegenwoordigers van leden hebben stemrecht en kunnen daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het is mogelijk iemand te machtigen om namens de organisatie te stemmen, indien de officiële vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. Dat kan iemand van de eigen organisatie zijn of van een ander High Tech NL lid. Hiervoor dient een machtigingsformulier gebruikt te worden, zie dit voorbeeld. Mocht u niet weten wie de officiële vertegenwoordiger is van uw organisatie, bel dan naar 088 - 555 43 33 of stuur een e-mail naar ....

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail